Deep brushed (Natur) Premium Parket

Dimenzije: 14x120x680mm Karakteristike Natur sirovine: normalna blaga intezivna tekstura dozvoljena mala diskoloracija čvor u boji drveta <2mm 2-3 kom tamni čvorovi <10mm 1-2 kom

Distress bevels and knots (Rustic) Premium Parket

Dimenzije: 14x110x600-2500mm 14x140x600-2500mm 14x185x600-2500mm Karakteristike Rustic sirovine: tamni čvorovi <50mm 1-2 kom. dozvoljena mala diskoloracija dozvoljeno malo prisustvo beljike dozvoljena usekla kora dozvoljeno srce

Sawn effect (Natur) Premium Parket

Dimenzije: 14x185x1000-2500mm Karakteristike Natur sirovine: normalna blaga intezivna tekstura dozvoljena mala diskoloracija čvor u boji drveta <2mm 2-3 kom tamni čvorovi <10mm 1-2 kom

Handcrafted (Rustic) Premium Parket

Dimenzije: 14x130x600-2500mm 14x150x600-2500mm 14x185x600-2500mm Karakteristike Rustic sirovine: tamni čvorovi <50mm 1-2 kom. dozvoljena mala diskoloracija dozvoljeno malo prisustvo beljike dozvoljena usekla kora dozvoljeno srce