Riznica znanja

Cena parketa

Postoje brojni činioci koji utiču na cene parketa, to su:

1. Vrsta drveta od koje je parket napravljen
2. Klase drveta
3. Dimenzija komada od kojih je napravljen parket
4. Vrsta parketa, lam parket, klasični parket, višeslojni parket, masivni parket.
5. Završne obrade i nivoi završne obrade parketa
6. Lepak i priprema košuljice za lepljenje parketa

1. Vrsta drveta
Generalno vrsta drveta značajno utiče na cenu parketa. U našem okruženju po svojoj vrednosti parketi su pozicionirani na sledeci način:
– Orah
– Hrast
– Bagrem
– Jasen
– Trešnja
– Bukva

2. Klase drveta
U selekcioniranju parketa postoj više klasa:

– E klasa – karakteristična po najvećoj ceni koristi se u malim parketima. E/S-Standard ili I klasa- nema čvorova i beljike, kolorit je ujednačen i javlja se tekstura drveta sa godovima. Ako želite parket kod kojeg se kvalitet primećuje na prvi pogled, ova klasa je pravi izbor.
– S klasa – neznatno nižeg kvaliteta
– N klasa – neujednačen kolorit sa sitnim čvorovima.
– R Klasa – R-Rustik ili II klasa – karakteristika ove klase parketa je postojanje neujednačenog kolorita zbog pojave beljike (kod hrasta). Takođe, na daščici se mogu naći i takozvani “neispadajući” čvorovi. Ove karakteristike doprinose da parket izgleda prirodnije, što je poslednjih godina izuzetno aktuelan trend u svetu.
– VS klasa – van standarda ili III je klasa parketa kod koje postoji veća neujednačenost u koloritu. Pojavljuju se i takozvani “ispadajući čvorovi “, ali oni se popunjavaju prilikom postavljanja parketa, tako da se dobija utisak “pravog” drveta.

3. Dimenzije komada od kojih je napravljen parket .
Ovde postoji jedno jako jednostavno pravilo, što veća dimenzija to je veća i cena kako u širini tako i u dužini pojedinačnih komada (palica).

4. Vrsta Parketa
Klasifikacija u ovom segmentu cena parketa od najjeftinijeg ka najskupljem izgleda ovako:
– Lam parket
– Višeslojni parket (tree strep)
– Klasičan parket
– Višeslojni parket (one strip)
– Masivni parket

5. Završne obrade
Ovo je jako širok segment u kome se može pojaviti velika razlika u finalnoj ceni završenog parketa .
Lakiranje je za podneblje Balkana tradicionalni sistem završne obrade koja se radi ručno na licu mesta. Izvodi se četkom ili valjkom u više slojeva, najčesće 3. Kod lakiranja postoji velika kvalitativna razlika laka koja utiče i na cenu parketa. Danas se sve više koristi, posebno u Evropi, već završen u fabrici lakiran parket.
Ulje, ulje u kombinaciji sa voskom i druge završne reparature su za srpsko tržište nesto novo, a u Evropi zauzimaju potpuni primat u završnoj obradi drvenih podova.
Pored dve osnovne završne obrade uljem i lakom, postoje i drugi načini za finalnu obradu drveta namenjenog za podne obloge, a to su dimljenje, termička obrada visokim temperaturama ili termotretiranje, patiniranje, grebanje strukture drveta , mašinsko udaranje, senčenje. Uglavnom sve ove tehnike podpadaju pod završnu, handmade, obradu i predstavljaju dodatne obrade koje utiču na finalnu cenu.

6. Lepak i priprema
U ovom segmentu posebno u lepkovima postoje velike razlike u ceni.
Na odabir lepka utiču, vrsta drveta, vrsta parketa, završna obrada i veličina samog komada parketa koji se lepi, tip košuljice, i atmosferski uslovi na samom objetu i u periodu eksploatacije.
Lepkovi za parket se dele na:

– Disperzione
– Alkoholne
– Poliuretan epoksidne
– Čiste poliuretane
– Visokoelastične lepkove

Više o pripremi podloge u temi “ Priprema podloge – uslovi koje podloga mora da zadovolji “

Predlažemo da pogledate

Riznica znanja