Riznica znanja

Prednosti drvenog poda – Osobine drveta

Čvrstoća

Uobičajeno se kaže da je drvo veće čvrstoće ukoliko mu je veća gustina. Metoda koja se često koristi za utvrđivanje čvrstoće drvenog poda je takozvana Brinell metoda. Kuglica tvrdog metala se utiskuje u površinu drveta definisanom silom i nakon toga se meri otisak na površini. Ovim postupkom se ispituje otpornost na tačkasto opterećenje.

Za površine koju su izložene većem opterećenju, kao na primer parket za plesne dvorane, upotrebljava se tvrđe drvo. Tvrđa drva su hrast, bukva, javor, jasen i razne tropske vrste.

Otpornost na habanje

I kod ove osobine drveta čvrstoća ima veliku ulogu. Što je površina drveta gušća, ona je otpornija na habanje. Budući da samo drvo ima završnu obradu, treba voditi računa da i premaz kojim se obrađuje ima odgovarajuću otpornost na habanje. Poveća se cena parketa ali to je preduslov za trajnost drvenog poda.

Otpornost na klizanje

Kod podova u stambenim prostorima i u plesnim dvoranama, svojstvo klizanja je u određenoj meri dozvoljeno i poželjno. Za prostore kao što su hoteli, bolnice, škole, učionice, pozorišta, multimedijalni centri, kancelarije, trgovine, restorani, robne kuće – praktično u svim objektima javne namene podovi moraju biti sigurni za hodanje. Na nivou EU, za prostore koji su javne namene i služe za poslovanje postoji propis BGR 181 (3). Zahtevi koji se odnose na podove u sportskim dvoranama definisani su prema DIN V 18 032-2. Ovi podovi moraju da budu sigurni za hodanje i ne smeju da se klizaju. Da bi se ovakve osobine postigle, postoje razne vrste sredstava za negu i tretiranje površina.

Zvučna izolacija

Sa jedne strane razilkujemo udarnu buku, koja se prenosi preko zidova i podova u susedne prostorije, a sa druge strane buku koja se širi vazduhom. Govorom i raznim izvorima zvuka nastaje zvuk koji se širi u prostoru i koji se reflektuje ili apsorbuje na građevinskim elementima, nameštaju i dekoracijama. Svojstva površine su odlučujuća kada je u pitanju prostorna akustika: glatke i tvrde površine kao što je parket reflektuju zvuk, mekane i struktuirane ga upijaju, tako da se optimum postiže kombinacijom drvenih podova za kuću i tekstila.

Lepljeni parket u poređenju sa plafonom jednako prenosi zvuk u susednu prostoriju. Sa plivajućim podovima, posebno sa ugrađenim elementima koji imaju u izolaciona svojstva može se poboljšati zaštita od buke koraka.

Provođenje toplote

Koeficijent toplotne provodljivosti λ kod različitih vrsta drveta kreće se između 0,10 i 0,20 W/mK. Vrednosti koje se uzimaju u proračun, prema DIN 4 108 za listopadne vrste su 0,20 a za četinarske vrste 0,13 W/mK. Iako drvo relativno dobro zadržava toplotu, pa se ovakvi podovi nazivaju toplim, koeficijent toplotne provodljivosti je još uvek u domenu da se parket može postavljati na podno grejanje, tj. kada toplotna otpornost nije veća od 0,15m2K/W. U principu je moguće sve vrste parketa postaviti na estih sa podnim grejanjem. Za ove potrebe koristi se parket manje debljine. Cene parketa manjih debljina su niže.

Stvaranje fuga

Parket se dostavlja i ugrađuje sa srednjom vlažnošću drveta koja odgovara sobnoj klimi od 20 do 22°C sa relativnom vlažnošću vazduha od cca 50%. Leti je relativna vlažnost vazduha najčešće viša a zimi niža. Usled ovog menja se i vlažnost drveta čime dolazi do promene oblika parketa: leti parket bubri, a zimi smanjuje zapreminu pa može doći do stvaranja fuga. To je normalno! Stvaranje fuga može se ograničiti ako se zimi prostorije dovoljno provetravaju. Furnirane parket lajsne od mekog drveta se neće kriviti i odlepljivati kao masivne.

Svojstvo upijanja vode

Svojstvo upijanja vode drveta zavisi od brzine upijanja vlage kroz drvo. Drvo sa većom brzinom upijanja vlage ima više praznina između svojih vlakana koja su u prirodnom obliku drveta služila za skladištenje vode. Ovo svojstvo dovodi do toga da se drvo brže suši, ali mu daje i veću mogućnost upijanja. Sa jedne strane ovim se može uštedeti na vremenu kod površinskog premaza parketa, obzirom da je vreme između radnih koraka kraće. Sa druge strane, može doći do brzog i neravnomernog sušenja (naročito kod nanošenja špahtlom). Iz ovih razloga preporučuje se da se vrste drveta sa većom upojnošću (npr. bukva, jasen, ariš) premazuju valjkom.

Zapaljivost

Za drvene podove važe drugačiji standardi iz oblasti protivpožarnosti nego za zidove i plafone. Plamen se na ovoj vrsti poda manje širi. Uopšteno gledano, drvo se prema DIN 4102-4 klasifikuje kao normalno zapaljiv materijal, dok se hrastov štapni parket prema DIN EN 13 226 i mozaik lamele parketa klasifikuju kao teško zapaljiv materijal (B1). Analogno, ovo važi i za druge vrste parketa od hrasta sa korisnim slojem od najmanje 8mm.

Ekološki aspekti

Parket pozitivno deluje na sva čovekova čula. Proizvodi se uz male utroške energije i iz obnovljivih sirovina. Savremeni lepkovi i sredstva kojima se tretira površina ne sadrže, ili imaju jako mali procenat rastvarača ili formaldehida. Osobe podložne alergijama prednost daju površinama od parketa na kojima se najmanje sakuplja prašina, kako bi u prostoru bilo što manje grinja i alergena. Uzmite u obzir ovaj aspekt kada pomislite da je cena parketa ili drvenog poda visoka.

Predlažemo da pogledate

Riznica znanja