Riznica znanja

Lepljenje parketa – vrste lepkova

Danas je na tržištu dostupan veliki broj različitih vrsta lepkova za parket ili brodski pod svaki sa svojom namenom i pogodnošću za određeni slučaj (dimenzija parketa, vrsta drveta, namena prostora u kojoj se parket polaže…).

Lepak nikada ne treba da se koristi kao sredstvo za izravnavanje podloge!

Kod parketa velikih dimenzija treba koristiti lepak koji je elastičan kako bi mogao da prihvati sile koje nastaju usled elastičnosti ove obloge.

Kod parketa „egzotičnog“ porekla najčešće se preporučuje upotreba dvokomponentnih lepkova na poliuretanskoj bazi.

Kod „klasičnih“ parketa se još uvek koriste (sa tendencijom opadanja) lepkovi na disperzivnoj bazi. Ova vrsta lepkova se polako prevazilazi iz dva razloga – prisustva sadržaja koji ne mogu da ih svrstaju u ekološke proizvode tj. proizvode sa smanjenom emisijom EC1 i sadržaja vode koji je u koliziji sa oblogom koju lepe (drvetom) i insistiranju na procentu zaostale vlage u podlozi i okolnom vazduhu. Ovi lepkovi imaju ograničenja kod dimenzija parketa koje mogu da lepe.

Cena parketa i brodskog poda nije tako niska da bi zanemarili značaj lepka na koji postavljate ovu vrstu podne obloge za vaš dom.

Predlažemo da pogledate

Riznica znanja