Blog

Riznica znanja

Priprema podloge – uslovi koje podloga mora da zadovolji

Podloga na koju se postavlja drvena obloga, parket ili brodski pod, mora da bude čvrsta, nosiva, ravna kao i odmašćena i otprašena. Ukoliko je podloga na bazi cementa, potrebno je da zadovolji vrlo bitan uslov koji se odnosi na vlažnost. Zahtevana vlažnost cementne podloge, na koju se ugrađuje parket je 2%; kod anhidritnih estriha dozvoljena je vlažnost od 0,5%. Za slučaj estriha sa ugrađenim podnim grejanjem, ove je vrednosti potrebno umanjiti za 0,2%. Najpouzdanija metoda merenja vlage u košuljici je CM metoda sa kalcijum – karbidom što treba da uradi obučeno lice sa odgovarajućim alatima uz poštovanje definisane procedure.

Alternativno, postoje predpremazi kao i tipovi lepkova koji uz stručni savet mogu da omoguće postavljanje brodskih podova ili parketa za kuću i na podlogama sa višom vlažnošću od propisane. Ovakvoj proceduri pristupiti tek nakon konsultacije sa proizvođačem parketa koji se ugrađuje. Murexin u svojoj paleti proizvoda ima npr. Specijalni predpremaz PU 5 sa kojim je se može blokirati zaostala vlaga čak i do 3,5% kao i specijalni lepak na bazi modifikovanog silana (serija X Bond MS-K) koji takođe može da se koristi i na problematičnim podlogama.

Cena parketa nije tako niska da bi zanemarili značaj podloge na koju postavljate ovu vrstu podne obloge za vaš dom.

Predlažemo da pogledate

Riznica znanja

Danas je na tržištu dostupan veliki broj različitih vrsta lepkova za parket ili brodski pod svaki sa svojom namenom i pogodnošću za određeni slučaj (dimenzija parketa, vrsta drveta, namena prostora u kojoj se parket polaže…).
Na vlažnost drveta utiču vlažnost podloge, kao i uslovi u okolnom prostoru (temperatura i vlažnost vazduha). Za polaganje drveta, u zavisnosti od vrste proizvođač parketa određuje kolika je relativna vlažnost podloge na koju parket ili brodski pod može da se postavi, kao i samu vlažnost drveta.
Jedan od najvećih domaćih proizvođača ekskluzivnih parketa i podnih obloga, Tara Concept, otvorio je vrata svog novog izložbenog salona 17.11.2022. godine u Bulevaru Evrope 38 u Novom Sadu.