Riznica znanja

Priprema podloge – uslovi koje podloga mora da zadovolji

Podloga na koju se postavlja drvena obloga, parket ili brodski pod, mora da bude čvrsta, nosiva, ravna kao i odmašćena i otprašena. Ukoliko je podloga na bazi cementa, potrebno je da zadovolji vrlo bitan uslov koji se odnosi na vlažnost. Zahtevana vlažnost cementne podloge, na koju se ugrađuje parket je 2%; kod anhidritnih estriha dozvoljena je vlažnost od 0,5%. Za slučaj estriha sa ugrađenim podnim grejanjem, ove je vrednosti potrebno umanjiti za 0,2%. Najpouzdanija metoda merenja vlage u košuljici je CM metoda sa kalcijum – karbidom što treba da uradi obučeno lice sa odgovarajućim alatima uz poštovanje definisane procedure.

Alternativno, postoje predpremazi kao i tipovi lepkova koji uz stručni savet mogu da omoguće postavljanje brodskih podova ili parketa za kuću i na podlogama sa višom vlažnošću od propisane. Ovakvoj proceduri pristupiti tek nakon konsultacije sa proizvođačem parketa koji se ugrađuje. Murexin u svojoj paleti proizvoda ima npr. Specijalni predpremaz PU 5 sa kojim je se može blokirati zaostala vlaga čak i do 3,5% kao i specijalni lepak na bazi modifikovanog silana (serija X Bond MS-K) koji takođe može da se koristi i na problematičnim podlogama.

Cena parketa nije tako niska da bi zanemarili značaj podloge na koju postavljate ovu vrstu podne obloge za vaš dom.

Predlažemo da pogledate

Riznica znanja