Riznica znanja

Priprema podloge – izravnavanje

Kako bi Vaš parket u stambenom ili poslovnom prostoru izgledao savršeno treba planirati pre postavljanja same obloge. Naime, kvalitetna priprema podloge omogućiće Vam maksimalnu trajnost, lep estetski doživljaj i udobnost u prostoru.

Podloga koja je namenjena da se na nju postave brodski pod ili parket u novogradnji je najčešće beton. Izvođačka tolerancija kod betona i cementnih košuljica se meri u centimetrima, dok drvene podne obloge zahtevaju ravnoću površine sa milimetarskom preciznošću, kako bi parket ili masivni pod izgledali savršeno. Ovo se može postići masom za nivelaciju. Masa za nivelaciju može da se koristi kod izrade blažih potrebnih padova, kod izravnavanja neravnina u podlozi, zapunjavanju oštećenja prilikom sanacija i postizanja kvalitetnog sloja koji će omogućiti kvalitetnu podlogu za parket ili brodski pod.

Idealno ravna površina se postiže masama za nivelaciju.

Maksimalnoj debljini sloja koja može da se izvede u jednom radnom koraku, čak i do 30 mm
Krajnjoj čvrstoći koju postižu (u zavisnosti od zahteva u prostoru i načina prenošenja opterećenja podnom oblogom tj. njene fleksibilnosti); klase C20, C 25, C 30, C 40, C50
Sve mase za nivelaciju su namenjene za unutrašnju upotrebu (postoje i mase specijalno namenjene za spoljašnju upotrebu), odgovarajuće za primenu i kod podnog grejanja.
Parket/ PVC i Kaučuk obloge / Epoksidni podovi sa manjim opterećenjima – Masa za nivelaciju Objekt Plus OS 50 (C 35, do debljine sloja od 10 mm)
Opterećenja koja se očekuju u kancelarijskim, javnim i izložbenim prostorima, kod kojih nema prolaza teških vozila dovoljno je odlučiti se za Masu za nivelaciju Objekt Plus OS 50 klase C 35, koja može da se izlije u sloju do 10 mm. Ove vrste obloga su fleksibilnije od keramičkih obloga što utiče na način prenošenja opterećenja i samim tim zahtevaju podlogu ovih karakteristika.

Betonska ili bilo koja vrsta podloge koju treba poravnati treba da bude dobro pripremljena. Pod pripremom se podrazumeva detaljno čišćenje površine, uklanjanje svih vrsta nečištoća i otprašivanje. Na ovaku pripremljenu podlogu nanosi se odgovarajući predpremaz koji omogućava adheziju Mase za nivelaciju sa podlogom. U zavisnosti od vrste podloge prepuručujemo odgovarajući predpremaz – za upijajuće podloge – Murexin Predpremaz LF 1(cementni estrih, sirovi beton ili gipsani materijali); za neupijajuće podloge – Predpremaz D4 (kod renoviranja na neupojnim podlogama, lakiranim parketima, starim teraco podovima, keramičkim pločicama, kamenim pločama); za anhidritne estrihe – Predpremaz PU 5 (vrlo upojne površine).

Sve vrste Masa za nivelaciju se nanose do željene debljine, i ravnomerno raspoređuju. Mase za nivelaciju se često nazivaju i samonivelacionim masama zbog njihove retke konzistencije (skoro tečne) i vrlo su lake za aplikaciju. Zamešana masa se izliva i raspoređuje nazubljenim gleterom odgovarajućih karakteristika. Nakon završetka izrade jednog sloja, ukoliko je potrebno raditi sledeći sloj, ovome se pristupa čim predhodni sloj postane prohodan (za ca 1- 2 sata, u zavisnosti od debljine sloja). Ukoliko je nemoguće ispoštovati ovu dinamiku radova, kod dužih intervala, potrebno je naneti Predpremaz LF 1.

Cena parketa i brodskog poda nije tako niska da bi zanemarili značaj podloge na koju postavljate ovu vrstu podne obloge za vaš dom.

Predlažemo da pogledate

Riznica znanja