Riznica znanja

Edukovan parketar 90% odrađenog posla

Nakon dugogodišnjeg bavljenja poslom, pre svega proizvodnjom parketa, mogu slobodno zaključiti da majstori za postavku, montažeri , jednostavnije rečeno parketari, predstavljaju najbitniji činilac u celokupnom segmentu koji se zove parket u enterijeru.

S obzirom na brzi razvoj industrije parketa koja je pre svega vođena sve komplikovanijim arhitektonskim zahtevima da se napravi što bolji, kvalitetniji, i što interesantniji parket sa jedne strane, i sa druge strane parket sa po nekada nerealnim, ili teškim tehnološkim zahtevima, doprinosi tome da posao parketara bude jako zahtevan, komplikovan i da iziskuje mnogo znanja.

O čemu zapravo pričam? Na tržistu postoj više različitih vrsta parketa. Klasičan parket, dvoslojni, troslojni, masivni parket ili brodski pod, masivni parket velikih dimenzija, lam parket, i parket za spoljnu upotrebu.

Svaki od ovih parketa zahteva drugačiji pristup i način ugradnje.

Različite vrste drveta.

Najbitnija stvar kod vrste drveta je da se svako drugačije ponaša u procesu termičke obrade, završne obrade, eksploatacije i same upotrebe.

Postoje različite vrste završnih i termičkih obrada .

Lak, ulje, ulje sa voskom, različite kombinacije i reparature, laka i ulja sa kombinacijama koje jednostavno nemaju granica. Dimljeno, pareno, termotretirano . . .

Neophodni uslovi za kvalitetnu postavku parketa. Košuljica.

Generalno izrada košuljice, njen sastav, čvrstina i gipkost nikako ne mogu da budu urađeni po istom sistemu i na isti način kod montaže različitih tipova parketa.

Masivni parketi zahtevaju mnogo veću čvrstinu i gipkost odnosno savitljivost košuljice od na primer višeslojnih parketa. Zahtevaju perfektno ravnu u vagresu košuljicu i naravno vlagu ispod 2%.

Najispravniji način provere kvaliteta košuljice.

– Vizuelna provera na pukotine, neravnine i poroznost.

– Provera dugačkim lenjirom na vagres odnosno ravnoću.

– Provera vlage košuljice.

– Provera čvrstoće košuljice na 2 načina, otpornost na grebanje i uzimanje uzorka koji nam govori o kompaktosti materijala i njegovoj gipkosti.

Kvalitetna košuljica treba da podseća na gumenu bombonu, a ne na napolitanku. Treba da bude savitljiva gipka, a ne porozna i sklona pucanju.

Ostali uslovi, temperatura i vlaga vazduha.

Generalno je iskustvo da najveći broj objekata u kojima se montira parket nema nikakav sistem za kvalitetno merenje i kontrolu uslova u eksploataciji parketa, pre svega mislim na vlagu vazduha koja može da bude veliki problem. Moje iskustvo je takodje da 90% parketara nikada nije pročitalo tehničko uputstvo, kako o parketu tako i o materijalu sa kojim se parket ugrađuje. U većini slučajeva ne postoji nikakava dokumentacija u vidu građevinskog dnevnika ili bilo kakve druge dokumentacije sa objekta, o parketu ili uslovima na objektu , podacima o temperaturi, vlazi košuljice, ili vlazi samog vazduha u periodu pre ugradnje i u toku eksploatacije.

Situacija je dramatična, ne znamo šta montiramo i ne znamo kako se to ponaša u eksploataciji. Materijale procenjujemo na osnovu ličnog osećaja, a ne na osnovu usavršavanja kod proizvođača ili ličnog iskustva.

Moj savet je: Pričajte sa vašim parketarom o ovim temama, postavite mu nekoliko pitanja. Sami odgovori će vas uputiti u to sa kim razgovarate i šta možete od koga očekivati. Ono što izgleda sasvim jednostavno na papiru, uopšte nije jednostavno u praksi. Problemi se često javljaju, a greške puno koštaju. Cena parketa nije mala, u odnosu na druge podne obloge, da bi zanemarili ove jako bitne stavke.

Predlažemo da pogledate

Riznica znanja

Uobičajeno se kaže da je drvo veće čvrstoće ukoliko mu je veća gustina. Metoda koja se često koristi za utvrđivanje čvrstoće drvenog poda je takozvana Brinell metoda.
U Srbiji, pevenstveno Šumadiji, ne postoji nikakava velika orahova šuma ili plantaža, postoje zasadi na malim površinama ili pojedinačna samonikla stabla, ipak kvalitet, čvrstoća, potpuno jedinstvena tekstura i boja, drvo našeg srpskog, šumadijskog oraha svrstava među najskuplje vrste u svetu.
Danas je na tržištu dostupan veliki broj različitih vrsta lepkova za parket ili brodski pod svaki sa svojom namenom i pogodnošću za određeni slučaj (dimenzija parketa, vrsta drveta, namena prostora u kojoj se parket polaže…).
Kako bi Vaš parket u stambenom ili poslovnom prostoru izgledao savršeno treba planirati pre postavljanja same obloge. Naime, kvalitetna priprema podloge omogućiće Vam maksimalnu trajnost, lep estetski doživljaj i udobnost u prostoru.
U potrazi ste za savršenim podom koji će pružiti udobnost, dugovečnost i prirodnu toplinu u vašem domu? Naš drveni parket je odgovor na vaše potrebe, posebno kada razmišljate o uvođenju podnog grejanja. Otkrijte zašto je naš drveni parket pravi izbor za stvaranje harmoničnog i toplinskog ambijenta.
Podloga na koju se postavlja drvena obloga, parket ili brodski pod, mora da bude čvrsta, nosiva, ravna kao i odmašćena i otprašena. Ukoliko je podloga na bazi cementa, potrebno je da zadovolji vrlo bitan uslov koji se odnosi na vlažnost.