Riznica znanja

Uticaj vlage na parket

Na vlažnost drveta utiču vlažnost podloge, kao i uslovi u okolnom prostoru (temperatura i vlažnost vazduha). Za polaganje drveta, u zavisnosti od vrste proizvođač parketa određuje kolika je relativna vlažnost podloge na koju parket ili brodski pod može da se postavi, kao i samu vlažnost drveta. Obratiti pažnju na odnos relativne vlažnosti prostorije i temperature kao i njihovog uticaja na vlažnost drveta.

20˚C, rel. vl. vazduha 50% – vlaga u drvetu 9%;
20˚C, rel. vl. vazduha 65% – vlaga u drvetu raste na 12%

Do promene vlage u drvetu će doći u kraćem ili dužem vremenskom intervalu, u zavisnosti od strukture drveta tj. zapremine prostora (cevčica kroz koje se drvo prehranjivalo) u kojem voda može da se uskladišti. Grubo gledano, komad drveta pri promeni svoje vlažnosti za 1%, menja 0,25% dimenziju – širinu (posredno, drvo veće čvrstoće je manje podložno promenama usled uticaja vlage u okolnom prostoru)

PRIMER:

OPTIMALNA KLIMA
Temperatura: 20-22˚C
Rel.vlažnost: 45-55%
Vlaga u drvetu: 9%

KLIMA NA OBJEKTU
Temperatura: 24˚C
Rel.vlažnost: 70%
Vlaga u drvetu: 13%
4 x 0,25% = 1% => dimenzija 60mm postaje 60,6mm

Za polaganje parketa su bitna 4 faktora:
9% vlažnosti drveta
45-55% relativna vlažnost vazduha
Temperatura
Vlažnost cementne košuljice od 2%

Odstupanjem u vrednosti bilo kog od faktora može se očekivati problem a cena gotovog parketa nije mala stavka u opremanju enterijera da bi je zanemarili.

Propisi nalažu podopolagaču da mora da izmeri sve faktore pre polaganja obloge i pravilno ih unese u neku vrstu građevinskog dnevnika.

Predlažemo da pogledate

Riznica znanja